,

Kenda 650Bx1.9/2.125 FV Tube

R 79.00
SKU: TU.UK65030