Panaracer 700x23/28c R'Air 60mm Tube Panaracer 700x23/28c R'Air 60mm Tube
Panaracer 700x23/28c R'Air 60mm Tube Panaracer 700x23/28c R'Air 60mm Tube

Panaracer 700x23/28c R'Air 60mm Tube

R 215.00
SKU: TU.RTW72328F60RA